انکودر دورانی مطلق (Absolute) با دقت ۰.۱ درجه با سیستم عملکرد مغناطیسی

تعداد بازدید:۶۴۵
انکودر دورانی مطلق (Absolute) با دقت ۰.۱ درجه با سیستم عملکرد مغناطیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotary Shaft Encoder

  

 

 

 

 


نظر شما :