رزومه مدیر عامل

تعداد بازدید:۲۷۵۱

برای مشاهده رزومه مدیرعامل اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصاحبه اختصاصی مجله ایران خودرو با مدیر عامل شرکت زانیج در خصوص اختراع سامانه تهویه مطبوع (سال )1391

 

 

 

مقاله طراحی و ساخت دستگاه جوشکاری مقاومتی نواری در جمله متالوژیست (سال1373)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصاحبه اختصاصی مجله رشد جوان با مدیر عامل شرکت زانیج (سال 1367-1366)

 

 

 

 

 

 

مصاحبه اختصاصی مجله کیهان بچه ها با مدیر عامل شرکت زانیج (سال1364)