افتخارات

تعداد بازدید:۱۹۴۹

تامین کننده برتر گروه مپنا در زمینه تجهیزات تست و ماشین آلات خاص خط تولید

 

تامین کننده برتر تجهیزات تست ، کنترل مرغوبیت و آزمایشگاهی شرکت ساپکو

 

برنده رتبه اول اختراعات در دومین جشنواره دریا مسیر پیشرفت

( مولد خطی جریان الکتریسته از امواج دریا با سازوکار هیدرولیکی دامنه امواج )

 

برنده رتبه اول اختراعات در دوازدهیمن جشواره تبیان

( مولد خطی جریان الکتریسته از امواج دریا با سازوکار هیدرولیکی دامنه امواج )