سامانۀ کنترل هوشمند و مدیریت مصرف انرژی تاسیسات گرمایش مرکزی با آب داغ ( شوفاژ )

سامانۀ کنترل هوشمند و مدیریت مصرف انرژی تاسیسات گرمایش مرکزی با آب داغ ( شوفاژ ) از یک ریزپردازنده جهت کنترل عملکرد سامانه گرمایش بهره گیری می نماید . این سامانۀ کنترل هوشمند صرفاً هدایت ، کنترل و مدیریت تجهیزات مرکزی تاسیسات گرمایشی ( موتورخانه ) را بر عهده دارد . لذا تجهیزات جانبی نظیر رادیاتورهای گرمایش هوای ساختمان و . . . که خارج از محیط تاسیسات مرکزی بوده و در دیگر قسمت های مختلف ساختمان نصب شده اند می بایست توسط تجهیزات کنترلی موضعی ، نظیر شیرهای ترموستاتیک و . . . مدیریت و کنترل گردند .

     در این سامانه مجموعه ای از سنسورهای دمای دیجیتال ، دمای آب در حالِ گردش در قسمت های مختلف سامانۀ گرمایشی و همچنین دمای هوای محیط خارج از ساختمان ( هوای آزاد ) را اندازه گیری می نمایند . از طرف دیگر کاربر صرفاً دمای آب گرم بهداشتی و دمای آب داغ رادیاتورهای شوفاژ را بر روی سامانۀ کنترل تنظیم می نماید . سامانۀ کنترل مجهز به یک ساعت و تقویم شمسی جهت برنامه ریزی زمانی کنترل خودکار سامانۀ گرمایشی ، انجام عملیات سرویس و نگهداری ، مدیریت مصرف انرژی و . . . می باشد . ریزپردازنده با بهره گیری از اطلاعات دریافتی از سنسورهای دما ، تنظیمات شرایط مورد درخواست کاربر و تاریخ و زمان فعلی ، و برنامۀ زمانی تعریف شده توسط کاربر ، اقدام به کنترل هوشند سامانۀ گرمایشی نموده تا ضمن فراهم ساختن بهترین شرایط محیطی و آسایش و آرامش کاربر ، میزان مصرف انرژیِ حرارتی و الکتریکی را به حداقل رساند . بدین ترتیب در سامانۀ کنترل هوشمند مورد بحث ، ترموستات های الکترومکانیکال متداول و قدیمی حذف شده و جای خود را به رله های قدرتی خواهند داد که تحت کنترل ریزپردازنده ، طبق برنامه ریزی انجام شده ، و با توجه به فیدبک های بدست آمده از سنسورهای دمای دیجیتال و بر حسب ساعت و تقویم جاری عمل می نمایند .

     در فصول سرد سال گرمایش فضای داخلی ساختمان ها اعم از مسکونی ، اداری ، کارگاهی و . . . به منظور فراهم ساختن آسایش و آرامش افرادی که در این محیط ها کار و زندگی می نمایند از دیرباز مد نظر مهندسین و طراحان سامانه های گرمایشی بوده و هست . همچنین تامین آب گرم بهداشتی جهت شستشو و استحمام در تمامی فصول سال یکی از نیاز های مهم و اساسی ساکنین هر ساختمان می باشد . در این راستا روش های مختلف و متنوعـی بـرای گرمـایش و تامیـن آب گـرم بهـداشتی ایـن محیـط ها ابـداع گردیـده است . استفـاده از سامـانه های گرمایشی مرکزی با آب داغ ( شوفاژ ) یکی از متداول ترین روش های گرمایش باشد .

بهره گیری از سامانه کنترل هوشمند و مدیریت مصرف انرژی شوفاژخانه یک انتخاب نیست ،
یک الزام می باشد .​​​​​​​

 سامانۀ کنترل هوشمند و مدیریت مصرف انرژی تاسیسات گرمایش مرکزی با آب داغ ( شوفاژ ) دارای مزایای زیر می باشد :

1 – تنظیم خودکار دمای آب داغ در قسمت های مختلف سیستم گرمایشی در فصول مختلف سال .
     سامانۀ کنترل هوشمند ، دمای آب داغ در حال گردش در قمست های مختلف شامل دیگ ، مسیر برگشت آب رادیاتورهای شوفاژ ، مسیر خروجی آب گرم بهداشتی از مبدل حرارتی مربوطه ، مسیر آب برگشتی از پمپ آبگرد آب بهداشتی و . . . را توسط سنسورهای دمای دیجیتال و با دقت بسیار بالا اندازه گیری می نماید . ضمناً دمای هوای خارج از ساختمان ( دمای هوای آزاد ) نیز توسط یک سنسور دمـای دیجیتـال مشابه که در محیطِ خارج ، در سایه و بدور از بارش های فصلی نصب شده است ، اندازه گیری می شود . متصدی تاسیسات گرمایش مرکزی ، دمای آبگرم بهداشتی و دمای آب داغ شوفاژ را برای شرایط مناسب در فصول معتدل سال بر روی سامانۀ کنترل هوشمند تنظیم می نماید . سامانۀ کنترل بر حسب دمای هوای محیط خارج ، تقویم و ساعت جاری بصورت خودکار طبق برنامه ریزی انجام شده بر روی ریزپردازنده اقدام به کنترل تجهیزات گرمایش مرکزی شامل مشعل دیگ و پمپ های آبگرد می نماید . بدین ترتیب شرایط کنترلی تاسیسات گرمایش مرکزی دائماً بصورت لحظه ای ، On-line و هوشمند درآمده و از اینـرو بهتـرین شـرایط کنتـرلی در هـر زمان با توجه به فیدبک های بدست آمده از سنسورهای دما ، توسط ریزپردازنده اعمال خواهد شد . لذا شرایط کارکرد تاسیسات مرکزی وابسته به دقت ، تجربه و مهارت متصدی مربوطه نداشته و بر حسب شرایط فصلی ، تعداد ساکنین و دیگر متغیر های مربوطه ، در هر مقطع زمانی بصورت خودکار انجام شده و در نتیجه راندمان تاسیسات حرارت مرکزی و رضایت مندی ساکنین افزایش ، و میزان مصرف انرژی کاهش خواهد یافت .

2 – حذف کلیه ترموستات های الکترومکانیکی متداول .
     در سامانۀ کنترل هوشمند کلیۀ ترموستات های الکترومکانیکی متداول حذف شده و سنسورهای دمای دیجیتال و رله های قدرتی که تحت کنترل ریزپردازنده می باشند ، جایگزین آنها خواهند شد . بدین ترتیب سامانۀ کنترل هوشمند مزایای زیر را حاصل خواهدنمود : 
الف ) دقت اندازه گیری دما توسط سنسورهای دیجیتال معادل+/- 0.1˚C  بوده که بصورت دیجیتال نیز نمایش داده شده و در اختیار کاربر قرارداده می شود .
ب ) بازۀ هیسترزیس جهت کنترل دمای هر یک از تجهیزات جانبی تحت کنترل سامانۀ هوشمند ، نظیر مشعل دیگ و پمپ های آبگرد کاملاً در اختیار کاربر بوده و قابل تغییر و تنظیم می باشد . برای مثال کاربر قادر است محدودۀ مجاز و دلخواه دمای آب گرم بهداشتی را از طریق نرم افزار کنترل سامانۀ هوشمند ، حداکثر 60 درجه سانتیگراد و حداقل 58 درجه سانتیگراد (بازۀ هیسترزیس معادل 2 درجۀ سانتیگراد ) تنظیم نماید . بدین ترتیب امکان تنظیم دقیق شرایط دلخواه برای کاربر به آسانی فراهم خواهد بود .
ج ) به دلیل دیجیتال بودن سنسورهای اندازه گیری دما ، دقت آنها در طول زمان تغییر نخواهد نمود . این امر موجب کارکرد صحیح سامانۀ گرمایشی در دراز مدت گردیده و بازده آن را افزایش خواهد داد .
د ) سامانۀ کنترل هوشمند مجهز به امکان کالیبراسیون نرم افزاری برای هر یک از سنسورهای دما و بصورت کاملا مجزا از یکدیگر می باشد .
ه )  هزینۀ سرویس و نگهداری سامانه کنترل هوشمند به دلیل استفاده از سنسورهای دمای دیجیتال و رله های قدرت مخصوص ، بسیار کمتر از سامانه های متداول فعلی می باشد . هر یک از رله های قدرت بر روی یک سوکت مخصوص نصب شده است ، لذا تعویض آنها در صورت استهلاک و خرابی در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه میسر می باشد .

​​​​​​​3 - امکان کنترل هماهنگ قسمت های مختلف سامانۀ گرمایشی .
     در سامانه کنترل هوشمند ، وظیفۀ کنترل کلیه قسمت های تاسیسات گرمایش مرکزی بر عهده ریزپردازنده می باشد . دمای آب در حال جریان در تمامی مسیر های گردش آب و همچنین دمای هوای محیط خارج ، وضعیت روشن و خاموش بودن مشعل شوفاژ و هر یک از پمپ های آبگرد ، بصورت لحظه ای در اختیار و تحت کنترل ریزپردازنده می باشد . از اینرو در این سامانۀ کنترل امکان هماهنگ سازی کلی فرآیند گرمایش جهت حصول بالاترین بازدهی و به حداقل رسانیدن مصرف انرژی وجود دارد .

4 - کنترل و مدیریت مصرف انرژی اعم انرژی حرارتی و الکتریکی .
  سامانۀ کنترل هوشمند با دارا بودن یک ساعت و تقویم داخلی می تواند بر اساس تاریخ و ساعت فعلی ، مصرف انرژی اعم از انرژی حرارتی و الکتریکی را کنترل و مدیریت نماید . سامانۀ کنترل هوشمند با توجه به شرایط مطلوب و مورد درخواست کاربر ( شامل دمای آب گرم بهداشتی و دمای آب داغ شوفاژ ) و با توجه به دمای محیط خارج ، اقدام به کنتـرل خـودکار شـرایط کاری سامانۀ گـرمایش می نمـاید تا از این طریق مصرف انرژی را مدیریت نموده و موجب افزایش راندمان سامانۀ گرمایشی گردد . کاربر می بایست دمای آب گرم بهداشتی و دمای آب داغ شوفاژ مورد درخواست خود را برای فصول معتدل سال ( زمانی که دمای هوای محیط خارج بین 20 الی 25 درجه سانتیگراد می باشد ) برای سامانۀ کنترل هوشمند تعریف نماید .
    در فصول گرم سال که نیازی به گرمایش هوای داخل ساختمان وجود ندارد ، سامانۀ کنترل هوشمند بصورت خودکار پمپ آبگرد شوفاژ را از کار می اندازد . همچنین دمای آب گرم بهداشتی را بصورت خودکار کاهش خواهد داد .
   سامانۀ کنترل هوشمند در فصول سرد سال با توجه به دمای هوای محیط خارج ، دمای آب داغ رادیاتورهای شوفاژ را کنترل و تنظیم می نماید . به نحوی که در روزهای سردتر ، دمای رادیاتورهای شوفاژ بالاتر رفته تا گرمای لازم برای محیط داخل ساختمان به نحو مطلوب تامین گردد . همچنین با تغییر دمای محیط خارج طی روز و شب ، سامانۀ کنترل هوشمند با تنظیم دمای آب داغ رادیاتورهای شوفاژ بهترین شرایط گرمایشی را برای ساکنین فراهم ساخته و مصرف انرژی را مدیریت خواهد نمود . همچنین دمای آب گرم بهداشتی بصورت خودکار بر حسب دمای محیط خارج قابل تنظیم خواهد داد .

5 - برنامۀ زمانبندی شده عملکرد سامانۀ گرمایشی .
     سامانۀ کنترل هوشمند قادر است با توجه به یک برنامۀ زمانبندی مشخص که توسط کاربر تعریف می گردد ، تنظیمات سامانۀ گرمایشی را در مواعد و زمان های مشخص بگونه تغییر دهد تا مصرف انرژی به بهترین وجه ممکن مدیریت گردد . این برنامۀ زمانبندی شـده بر اسـاس تقـویم و سـاعت سامانۀ کنترل هوشمند عمل می کند . در تقویم مذکور روزهای کاری ، روزهای تعطیلات آخر هفته ، تعطیلات رسمی سال شمسی ( نظیر تعطیلات نوروزی و . . . ) بصورت خودکار تعریف شده و تعطیلات رسمی قمری ، میلادی و . . . نیز بصورت دستی و موردی قابل تعریف می باشد .
     این برنامۀ زمانبندی با توجه به محل استفاده سامانۀ سرمایشی ( خانگی ، اداری ، کارگاهی و . . . ) توسط کاربر قابل تنظیم و تعریف می باشد . سامانۀ کنترل هوشمند قادر است هفته را به 5 روز کاری ( شنبه تا چهارشنبه ) و دو روز تعطیل ( پنج شنبه و جمعه ) تفکیک و هر شبانه روز را به حداکثر 8 بازۀ زمانی مختلف تقسیم نموده و در هر یک از این بازه های زمانی بر حسب روز های کاری و یا تعطیل ، مطابق با شرایط مورد درخواست کاربر اقدام به تنظیم و کنترل سامانه گرمایش مرکزی نماید . تعطیلات رسمی نیز همانند روزهای تعطیل آخر هفته محسوب خواهند شد . ساعات شروع و خاتمه هر بازۀ زمانی به همراه دمای آب گرم بهداشتی و دمای آب داغ شوفاژ و حداکثر تعداد نفرات حاضر در ساختمان در هر بازۀ زمانی توسط کاربر قابل تعریف می باشد .

6 - خاموش نمودن خودکار پمپ آبگرد آب گرم بهداشتی .
     طی ساعات خواب و استراحت ساکنین ساختمان های مسکونی و ساعات تعطیلی ساختمان های اداری ، تولیدی و کارگاهی ، گردش آب گرم بهداشتی جهت آماده بودن آب گرم در شیر های مصرف ، هیچگونه توجیه و کارآئی نداشته و صرفاً موجب اتلاف انرژی می گردد . بنابراین سامانۀ کنترل هوشـمند قـادر است در این ساعـات که در بـرنامۀ کنتـرل قابـل تعریف می باشد ، اقدام به خاموش نمودن کامل پمپ آبگرد آب گرم بهداشتی نماید .

7 – زمانبندی و اعلام مواعد سرویس های مختلف سامانۀ گرمایشی .
     با توجه به اینکه سامانۀ کنترل هوشمند دارای یک ساعت و تقویم داخلی می باشد ، می توان از آن برای زمانبندی و اعلام مواعد انجام سرویس های دوره ای مختلفِ سامانۀ گرمایشی استفاده نمود . برای مثال با آغاز فصل گرما ( مثلا 15 اردیبهشت ) ، سامانۀ کنترل هوشمند بصورت خودکار با فعال ساختن آلارم های صوتی و نوری کاربر را جهت بستن شیر های رفت و برگشت آب داغ شوفاژ طبقات مختلف آگاه خواهد ساخت . با پایان یافتن فصل گرما و آغاز فصل سرما ، ( مثلا 15 آبان ) سامانۀ کنترل هوشمند بصورت خودکار با فعال ساختن آلارم های صوتی و نوری فرارسیدن زمان سرویس پمپ آبگرد آب داغ شوفاژ و باز نمودن شیر های رفت و برگشت مربوطه را به کاربر گوشزد خواهد نمود . در مواعد یک ماهه نیز ، کاربر جهت سرویس های ماهیانه شامل روغنکاری یاتاقان ها ، بازدید و کنترل وضعیت قسمت های مختلف تاسیسات گرمایش مرکزی و . . . توسط آلارم های صوتی و نوری آگاه خواهد شد . مواعد و زمانبندی های مورد نظر جهت انجام سرویس های دوره ای سامانۀ گرمایشی ، دوره های کاری و فعال سازی سامانۀ گرمایشی شوفاژ و . . . در قسمت تنظیمات برنامۀ نرم افزاری سامانۀ کنترل تعریف شده و قابل تغییر می باشد .

8 – اعلام خطر در صورت نشت گاز و وجود دود در محیط تاسیسات گرمایش مرکزی .
     سامـانۀ کنتـرل هوشمند مجهـز به یک سنسـور حسـاس به گاز و دود می باشد . در صورت نشت و وجود گاز شهری و یا دود در محیط تاسیسات گرمایش مرکزی ، این سنسور آنها را آشکار ساخته و سامانۀ کنترل هوشمند توسط آلارم های صوتی و نوری کاربر و ساکنین ساختمان را آگاه خواهد ساخت . این سنسور بسیار حساس بوده و قادر است مقادیر بسیار جزئی از گاز و یا دود را نیز آشکار نماید . میزان حساسیت سنسور مذکور در قسمت تنظیمات برنامۀ نـرم افـزاری سـامانۀ کنتـرل تعـریف شـده و قابل تغییر می باشد .

9 – اتوماسیون تجهیزات تاسیسات گرمایش مرکزی .
     سامـانۀ کنتـرل هوشمند مجهـز به چند ورودی و خروجی رزرو دیجیتال ، چند ورودی رزرو آنالوگ و چند رلۀ رزرو خروجی می باشد . این ورودی و خروجی های رزرو ضمن اینکه امکان تطابق سامانۀ کنترل هوشمند را با کلیه تاسیسـات گرمـایش مـرکزی فراهـم می سازند ، در صورت لزوم و نیاز می توانند جهت اتوماسیون بخشی از تجهیزات موتورخانه نیز مورد استفاده قرار گیرند . برای مثال می توان شیر های دستی مسیر های رفت و برگشت آب داغ رادیاتور های شوفاژ را با انواع برقی تعویض نمود . در این صورت سامانۀ کنترل هوشمند قادر خواهد بود تا با توجه به برنامه زمانبندی مشخـص شده ، شیر های مذکور را بصورت خودکار باز و یا بسته نماید . برای مثال با آغاز فصل گرما ( مثلا 15 اردیبهشت ) ، سامانۀ کنترل هوشمند بصورت خودکار می تواند بصورت خودکار شیر های رفت و برگشت آب داغ شوفاژ طبقات مختلف را بسته و با پایان یافتن فصل گرما و آغاز فصل سرما ، ( مثلا 15 آبان ) آنها را باز نماید . کاربرد هر یک از این ورودی و خروجی های رزرو ، مواعد و زمانبندی های مربوطه و . . . در قسمت تنظیمات برنامـۀ نـرم افـزاری سامـانۀ کنتـرل تعـریف شده و قابل تغییر می باشد .

سامانۀ کنترل هوشمند و مدیریت مصرف انرژی تاسیسات گرمایش مرکزی با آب داغ ( شوفاژ ) تا چه حد در کاهش مصرف گاز و هزینه های موثر می باشد  ؟

     این دستگاه یک سامانه کنترل تمام خودکار و مجهز به یک میکروکامپیوتر کوچک به همراه مجموعه ای از سنسورهای دیجیتال بسیار دقیق و رله های فرمان صنعتی است که جایگزین ترموستات های الکترومکانیکی موجود در تاسیسات گرمایش مرکزی با آب داغ ( شوفاژ ) می گردد . میکروکامپیوتر این سامانه دارای یک ساعت و تقویم شمسی داخلی است که روزهای هفته ، کلیه تعطیلات رسمی و آخر هفته بر روی آن برنامه ریزی شده است . سامانه کنترل هوشمند هر هفته را طبق تقویم داخلی خود به روزهای کاری و یا تعطیل تفکیک نموده و بر حسب اینکه ساختمان محل نصب سامانه کنترل هوشمند مسکونی و یا اداری باشد ، تنظیمات خاص و از پیش مشخص شده ای را برای تنظیم دمای آب داغ دیگ ، مخزن آن دوجداره بهداشتی ، آب گرم بهداشتی گردشی و آب داغ رادیاتور شوفاژ ها اعمال می نماید .
     همچنین سامانه کنترل هوشمند با کمک ساعت داخلی خود هر شبانه روز را به 10 بازه زمانی مختلف تقیسم نموده و بر حسب اینکه ساختمان محل نصب سامانه کنترل هوشمند مسکونی و یا اداری باشد ، در هر بازه زمانی تنظیمات خاص و از پیش مشخص شده ای را برای تنظیم دمای آب داغ دیگ ، مخزن آن دوجداره بهداشتی ، آب گرم بهداشتی گردشی و آب داغ شوفاژ ها اعمال می نماید . 
     سامانه کنترل هوشمند و مدیریت انرژی شوفاژخانه دارای یک سنسور دیجیتال برای اندازه گیری دمای هوای محیط خارج ( هوای باز ) می باشد . این سنسور دمای هوای محیط خارج را بصورت پیوسته اندازه گیری می نماید و بر حسب دمای اندازه گیری شده ، بهترین تنظیمات را بر روی تجهیزات مختلف سامانه گرمایش با آب داغ منظور می نماید . بدین ترتیب در فصول مختلف سال و طی ساعات مختلف شبانه روز ، دمای آب گرم بهداشتی و آب داغ شوفاژ ها بر حسب دمای هوای محیط خارج بگونه ای تنظیم خواهد شد تا ضمن حداکثر صرفه جوئی در مصرف گاز ، آسایش و آرامش کامل کلیه ساکنین ساختمان فراهم گردد .

    

مهمترین وظیفه سامانه کنترل هوشمند و مدیریت انرژی شوفاژ ، بهینه سازی مصرف انرژی از طریق کنترل هوشمند و هدفمند دمای آب قسمت های مختلف سامانه گرمایشی بر حسب دمای هوای محیط خارج و میزان مصرف انرژی در بازه های زمانی مختلف می باشد .

برای مثال در یک ساختمان مسکونی ، ساکنین از حدود ساعت 6 صبح از خواب بر می خیزند ، استحمام می نمایند و جهت خروج از منزل مهیا می گردند . تا حدود ساعت 9 صبح شاغلین و محصلین ساختمان را ترک نموده و تا ساعت 14 که محصلین و برخی شاغلین به منزل باز می گردند ، ساختمان دارای کمترین تعداد ساکنین می باشد . از حدود ساعت 16 الی 20 کلیه ساکنین تدریجا به ساختمان برگشته و نیازمند استحمام ، شستشو ، پخت و پز و . . . می باشند . از حدود ساعت 22 الی 24 شب نیز ساکنین برای خواب شبانگاهی آماده شده و از ساعت 24 الی 6 صبح میزان مصرف آب گرم بهداشتی به حداقل خواهد رسید .

     در ایام تعطیل این روند برای یک ساختمان مسکونی کاملا متفاوت خواهد بود . در یک ساختمان اداری نیز روند مصرف انرژی کاملا متفاوت بوده و نیازمند برنامه ریزی متفاوتی خواهد بود . سامانه کنترل هوشمند با بهره گیری از یک میکروکامپیوتر کوچک و ساعت و تقویم داخلی خود ، میزان مصرف انرژی را به گونه ای مدیریت می نماید تا ضمن حصول آسایش و آرامش کلیه ساکنین ، میزان مصرف انرژی به حداقل ممکن کاهش یابد .

 به منظور آشنائی با تاثیر این سامانه در صرفه جوئی مصرف گاز طبیعی و نقش آن در کاهش میزان هزینه گاز بها ، نظر جنابعالی را به مثال زیر جلب می نمائیم :
فرض نمائید یک واحد مسکونی تک واحدی طی یک ماه 210 متر مکعب گاز طبیعی مصرف کرده باشد . جدول تعرفه فروش گاز به ازای میانگین مصرف ماهانه هر واحد خانگی که بصورت پلکانی محاسبه می گردد ، به شرح زیر می باشد .

بنابراین در حالـت عادی هزینه گاز بهای این مشترک که 5 پله مصرف نموده است ، به صورت زیر محاسبه خواهد شد :

 234500 ریال = ( 2000 x 15 ) + ( 1600 x 50 ) + ( 1200 x 50 ) + ( 900 x 50 ) + ( 700 x 45 ) = گاز بها
     در صورت استفاده از سامانه کنترل هوشمند و مدیریت انرژی و با احتساب حداقل 15% صرفه جوئی ، میزان مصرف گاز مشترک فوق به 178 متر مکعب ( 4 پله ) کاهش پیدا خواهد نمود . لذا هزینه گاز بهای همین مشترک طی مدت مذکور به شرح زیر محاسبه خواهد شد :
189300 ریال = ( 1600 x 33 ) + ( 1200 x 50 ) + ( 900 x 50 ) + ( 700 x 45 ) = گاز بها
   این به معنای 20% کاهـش در هزینه گاز بهـای مصرفی طی یک مـاه می باشد . البته با مصـرف تعداد پلـه های بیشتـر ( مشترکین پر مصرف ) علی الخصوص در فصول سرد سال ، این صرفه جوئی بسیار بیشتر نمود پیدا نموده و نقش به سزائی در کاهش هزینه گاز بها خواهد داشت . در مورد ساختمان های اداری که در روزهای تعطیل و ساعات غیر کاری در طول شبانه روز می توان دمای آب گرم بهداشتی و دمای محیط داخلی را توسط سامانه کنترل هوشمند به حداقل رسانید ، صرفه جوئی در مصرف گاز حداقل معادل 40% خواهد بود . در مورد مثال فوق این مقدار صرفه جوئی ، میزان مصرف گاز را به 126 متر مکعب ( 3 پله ) کاهش خواهد داد و در نتیجه هزینه گاز بها با 50% کاهش معادل 113700 ریال خواهد بود .

مقایسه قبض یکی از مشتریان قبل وبعد از نصب سیستم کنترل هوشمند شوفاژخانه

قبض یکی از مشتریان قبل از نصب سیستم کنترل هوشمند شوفاژخانه :* دوره : از 91/11/23 لغایت 91/12/22 .
* مدت دوره : 30 روز .
* میزان مصرف : 23،193 متر مکعب .
* هزینه گاز بهای مصرفی : 26،660،000 ریال .
* میزان متوسط مصرف روزانه : 773 متر مکعب .
* میزان متوسط گاز بهای مصرفی روزانه : 888،666 ریال .

قبض همان مشتری بعد از نصب سیستم کنترل هوشمند شوفاژخانه :


​​​​​​​
* دوره : از 92/09/17 لغایت 92/10/27 .
* مدت دوره : 40 روز .
* میزان مصرف : 24،000 متر مکعب .
* هزینه گاز بهای مصرفی : 21،926،000 ریال .
* میزان متوسط مصرف روزانه : 600 متر مکعب .
* میزان متوسط گاز بهای مصرفی روزانه :  548،150 ریال .

مقایسه :
* در صد کاهش متوسط  مصرف روزانه : 22 درصد .
* درصد کاهش متوسط گاز بهای مصرفی روزانه : 38 درصد .

مزایای و امکانات سامانۀ کنترل هوشمند و مدیریت مصرف انرژی تاسیسات گرمایش مرکزی با آب داغ ( شوفاژ ) : 

1 – کاهش هزینه برق مصرفی از طریق مدیریت مصرف انرژی و کاهش زمان کارکرد پمپ ها و مشعل شوفاژ .
2 – افزایش عمر تجهیزات سامانه گرمایشی و در نتیجه کاهش هزینه های سرویس و نگهداری .
3 – کاهش تلاف انرژی گرمایشی از طریق مدیریت انرژی در بازه های زمانی مختلف .
4 – نصب آسان و سریع در کمتر از 2 ساعت ، بدون نیاز به قطع نمودن آب و اختلال در سامانه گرمایشی و سرد شدن آب .
5 – مجهز به سنسور آشکار ساز گاز طبیعی ، مواد اشتعال زا نظیر الکل ، بنزین ، تینر ، دود و . . . و اعلام خطر صوتی بصورت آلارم صوتی ( آژیر ) و غیر فعال نمودن عملکرد سیستم تا رفع خطر و بررسی وضعیت توسط کاربر .
6- اعلام خطا بصورت آلارم صوتی در صورت افزایش دمای آب قسمت مختلف سامانه به بیش از حدود مجاز تعریف شده و غیر فعال نمودن عملکرد سیستم تا رفع خطر و بررسی وضعیت توسط کاربر .
7 – اعلام خطا بصورت آلارم صوتی در صورت خرابی و یا قطعی هر یک از سنسورهای دما و غیر فعال نمودن عملکرد سیستم تا رفع خطر و بررسی وضعیت توسط کاربر .
8 – مجهز به باطری پشتیبان برای حفظ تقویم و ساعت و تنظیمات سامانه در صورت قطع برق تا 6 ساعت .
9 – مجهز به برنامه ریزی زمانی برای انجام سرویس های دوره ای و اعلام مواعد مشخص شده بصورت آلارم صوتی . 
10 – مجهز به برنامه ریزی زمانی برای باز و بسته نمودن شیر های رفت و برگشت ، پمپ آبگرد شوفاژ و . . . بصورت خودکار و دستی از طریق اعلام مواعد مشخص شده بصورت آلارم صوتی .  
11 – مجهز به 3 رله فرمان رزرو جهت کنترل تجهیزات جانبی نظیر پمپ آب تقویت فشار ، شیر های کنترل های برقی و . . .
12 – مجهز به تابلوی نمایش وضعیت جاری سامانه بصورت شماتیک ( Mimic ) .
13 – مجهز به صفحه کلید عددی ، به همراه کلید های عملکردی مجزا جهت سهولت کاربری سامانه .
14 – نمایش کلیه اطلاعات سامانه بر روی صفحه نمایش LCD .
15 – مجهز به درگاه ارتباطی سریال ( RS232 Serial Port ) جهت مونتورینگ کامل وضعیت سامانه گرمایشی و ذخیره سازی اطلاعات ( Data Logging ) شامل دمای آب قسمت های مختلف ، وضعیت روشن و خاموش بودن پمپ ها ، مشعل دیگ ، دماهای پیش تنظیم ، وضعیت آلارم و . . . .
16 – برنامه ریزی دستگاه از طریق کامپیوتر PC و با کمک کابل سریال  ( RS232 Serial Port ) .
17 – برنامه کامپیوتری PC به همراه کابل ارتباطی سریال ( RS232 Serial Port ) جهت برنامه ریزی ، مونتورینگ و ذخیره سازی اطلاعات .
18 – دارای یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش .