دستگاه تست عملکرد یونیورسال انواع کویل جرقه زنی موتور خودروهای سواری

دستگاه تست عملکرد یونیورسال انواع کویل جرقه زنی موتور خودروهای سواری مدل PND ۴۶۰۱ – ZND ۲۰۲۲ ICFTS به منظور اندازه گیری پارامتر هایی همچون اندازه گیری مقادیر اندوکتانس و مقاومت سیم پیچ اولیه ، اندازه گیری زمان شارژ سیم پیچ اولیه ، اندازه گیری ولتاژ صعود ولتاژ ثانویه و اندازه گیری زمان ، جریان و انرژی جرقه ثانویه طراحی و ساخته شده است .

 

 

Ignition Coil Functional Test System

 

دستگاه تست مذکور به منظور اندازه گیری پارامتر های زیر طراحی و ساخته شده است :

1 - اندازه گیری مقادر اندوکتانس و مقاومت سیم پیچ اولیه

2 - اندازه گیری زمان شارژ سیم پیچ اولیه

3 - اندازه گیری ولتاژ و زمان صعود ولتاژ ثانویه

4 - اندازه گیری زمان ، جریان و انرژی جرقه ثانویه

 

 

برای اندازه گیری پارامتر های مندرج در آیتم شماره 1 ، از میکرو اهم متر و یک LCR متر دیجیتال با قابلیت اتصال به کامپیوتر ، بهره گیری شده است . جهت داده برداری ( Data Aquisition ) پارامتر های ورودی و خروجی آیتم های مندرج در آیتم های شماره 2 ، 3 و 4 تست های عملکردی ، از یک کارت اسیلوسکوپ دیجیتال چهار کانال استفاده شده است .

 

 

ولتاژ کلمپ سیم پیچ اولیه کویل ، توسط سیستم کنترل در 9 مقدار از پیش تعیین شده ، قابل تنظیم و انتخاب است . مقادیر اندازه گیری شده توسط هر یک از تجهیزات فوق ، توسط کامپیوتر دستگاه تست دریافت و از طریق نرم افزار مخصوصی که تحت برنامه LabView طراحی و اجرا شده است و پارامتر های مورد نظر هر تست استخراج شده و با مقادیر مرجع مقایسه و نتیجه کلی بصورت قطعه قابل قبول ( O.K ) و یا مردود ( Not O.K ) به اپراتور اعلام می گردد . 

 

 

میز تست ( Test Rig ) مجهز به فیکسچر های مخصوص ، جهت نصب قطعه تحت آزمایش می باشد . این فیکسچر ها بر حسب نوع قطعه تحت آزمایش ، قابل تغییر و تعویض است . به همراه دستگاه ، یک دست فیکسچر بنا به سفارش مشتری ، تحویل خواهد شد . دستگاه بصورت تک ایستگاه طراحی و اجرا شده است . به عبارت دیگر دستگاه در هر تست قادر است فقط یک کویل را تست نماید . از اینرو زمان تست کویل های دو تایی ( همانند کویل های مورد استفاده در خودرو های پژو ) ، دو برابر خواهد بود . زمان حدودی بر حسب پارامتر های انتخاب شده برای تست هر کویل تکی ، حدود 30 الی 45 ثانیه است .

 

 

سیستم کنترل و داده برداری دستگاه به همراه کامپیوتر مربوطه ، در داخل یک رک استاندارد جاسازی و تعبیه و استراکچر اصلی دستگاه از پروفیل های آلومینیومی ساخته شده است .

 

 

شرکت تحقیقات و توسعه صنعتی زانیج

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده