دستگاه تست نشتی شلنگ های سوخت و گردگیر های پلوس

دستگاه تست نشتی شلنگ های سوخت و گردگیر های پلوس مدل PND ۴۶۰۰ – ZND ۲۰۲۱ TLTS V۱ امکان تست نشتی شلنگ های سوخت و گردگیر های پلوس خودروهای سواری که دارای ابعاد و مشخصات مشابه می باشند را دارا می باشد .

 

 

Tubes & Hoses Leakage Test System

 

دستگاه تست مورد نظر امکان تست نشتی شلنگ های سوخت و گردگیر های پلوس خودرو های سواری که دارای ابعاد و مشخصات مشابه می باشند را دارا می باشد . برای این منظور باید برای هر نوع شلنگ سوخت و گردگیر پلوس ، فیکسچر مناسب طراحی و ساخته شود . دستگاه به صورت 4 ایستگاهه طراحی و ساخته شده است . بدین ترتیب دستگاه قادر است تا بصورت همزمان ، چهار قطعه را از نظر نشتی تست نماید . روش تست نشتی ، اندازه گیری کاهش فشار هوای فشرده تزریق شده به داخل قطعه طی زمان مشخص می باشد .

 

 

برای تشخیص وجود نشتی در هر قطعه ، سیستم کنترل دستگاه ابتدا فضای داخلی هر قطعه را که توسط فیکسچر تست آببندی شده است ، توسط هوایفشرده تا فشار از پیش تعیین شده ای شارژ می نماید و قطعه را تا مدت زمان مشخصی ( Aging TIme ) تحت این فشار قرار می دهد . میزان فشار و زمان شارژ اولیه ، در برنامه Setup سیستم کنترل قابل تنطیم و تغییر خواهد بود . سپس مسیر ورودی هوای فشرده ، توسط شیر برقی نیوماتیکی مربوطه مسدود شده و برای مدت زمان مشخصی ( Stable Time ) که در برنامه Setup مشخص شده است ، تأمل هواهد شد تا فشار داخل قطعه به ثبات لازم برسد . آنگاه فشار داخلی قطعه به عنوان فشار اولیه ، توسط سیستم کنترل ثبت خواهد شد . آنگاه زمان تست ( Test Time ) که مدت آن هم در برنامه Setup سیستم کنترل قابل تنظیم و تغییر خواهد بود ، شروع خواهد شد . سیستم کنترل برای مدت مشخص شده تأمل نموده و در پایان زمان سپری شده ، مجدداً فشار داخلی قطعه را اندازه گیری و به عنوان فشار ثانویه ثبت خواهد نمود . در صورتیکه مقادیر فشار اولیه و ثانویه ، تغییری نکرده باشد و یا میزان اختلاف آنها از مقدار تعیین شده در برنامه Setup کمتر باشد ، قطعه از نظر تست نشتی تأیید و در غیر این صورت مردود شناخته می شود .

 

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده