سامانه بهبود کیفیت خواب

این دستگاه تلفیقی از روش های غیر تهاجمی را برای درمان بی خوابی و بهبود خواب مورد استفاده قرار می دهد. سرمایش و گرمایش قسمت پیشانی (Frontal and/or Prefrontal Cortex Hypothermal Therapy)، نور درمانی (Light Therapy) و تحریک شنوایی (Auditory Stimulation)، روش های غیر تهاجمی بکار گرفته شده در این سامانه می باشند. این سامانه علاوه بر بهبود خواب، تأثیر بسزایی نیز در بهبود خلق و خو (Mood) و حافظه (Memory)، دارا می باشد.

 

Sleep Quality Improver

بی خوابی یکی از رایج ترین مشکلات مزمن و یکی از اصلی ترین دلایل مشکلات سلامت روحی و جسمی مانند خواب آلودگی روزانه، تصادفات رانندگی، کوتاه شدن امید به زندگی، چاقی و برخی دیگر بیماری ها است . روش های اصلی درمان بیخوابی شامل درمان دارویی و درمان شناختی-رفتاری است. درمان دارویی با قرص های خواب، فقط برای حدود 25% از بیماران رضایتبخش است و این در حالی است که تأثیر این داروها نیز به مرور زمان برای این بیماران کمتر شده و موجب نارضایتی بیماران از درمان دارویی می گردد .

 

 

این دستگاه تلفیقی از روش های غیر تهاجمی را برای درمان بی خوابی و بهبود خواب مورد استفاده قرار می دهد. سرمایش و گرمایش قسمت پیشانی (Frontal and/or Prefrontal Cortex Hypothermal Therapy)، نور درمانی (Light Therapy) و تحریک شنوایی (Auditory Stimulation)، روش های غیر تهاجمی بکار گرفته شده در این سامانه می باشند. این سامانه علاوه بر بهبود خواب، تأثیر بسزایی نیز در بهبود خلق و خو (Mood) و حافظه (Memory)، دارا می باشد.

 

مجموعه ای از سنسورهای مختلف مانند سنسور ضربان قلب و میزان اکسیژن خون بیمار، سنسور دمای بدن بیمار، سنسور تشخیص تغییرات وضعیت بدن بیمار، سنسور نور محیط، سنسور دمای محیط و سنسور رطوبت نسبی محیط، بازخورد های لازم را برای عملکرد هوشمند سامانه فراهم می سازند. ک نرم افزار ویژه، اطلاعات بدست آمده از سنسورهای مذکور را طی فرآیند خواب بیمار ثبت می نماید. نرم افزار مذکور با بهره برداری از هوش مصنوعی و با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات فوق، برنامه درمانی ویژه و منحصر به فردی را برای بیمار پیشنهاد داده و در نوبت های بعدی خواب، بصورت خودکار اعمال خواهد نمود.

 

همچنین اطلاعات استخراج شده از سنسورهای دستگاه بصورت برخط (Online) در اختیار پزشک معالج قرار می گیرد. پزشک معالج نیز می تواند با تجزیه و تحلیل اطلاعات مذکور، توصیه های درمانی ویژه ای را به بیمار نموده و یا بصورت برخط (Online)  تنظیمات خاصی را برای بهبود و ارتقاء کیفیت درمان بر روی سامانه اعمال نماید.

 

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده