دستگاه یونیورسال تست لولای درب جانبی خودرو

دستگاه تست یونیورسال مدل PND ۴۶۹۷ – ZND ۲۰۱۸ UHTS جهت انجام تست های عملکردی و دوام انواع لولاهای درب های خودرو های سواری ، طراحی و ساخته شده است . دستگاه مذکور امکان تست عملکردی ( اندازه گیری گشتاور لازم برای باز و بسته شدن لولاهای درب ، میزان افت لولا و درب ) و دوام انواع لولای درب های خودرو سواری را دارا می باشد . به عبات دیگر فیکچسرهای نصب لولا بر روی دستگاه تست قابل تعویض بوده و برای تست هر نوع لولا ، می بایست فیکسچر مناسب آن بر روی دستگاه نصب گردد . در این دستگاه ، شرایط انجام تست مشابه درب خودرو می باشد .

 

Universal Hinge Test System

     دستگاه تست یونیورسال مدل PND 4697 – ZND 2018 UHTS جهت انجام تست های عملکردی و دوام انواع لولاهای درب های خودرو های سواری ، طراحی و ساخته شده است . دستگاه مذکور امکان تست عملکردی ( اندازه گیری گشتاور لازم برای باز و بسته شدن لولاهای درب ، میزان افت لولا و درب ) و دوام انواع لولای درب های خودرو سواری را دارا می باشد . به عبات دیگر فیکچسرهای نصب لولا بر روی دستگاه تست قابل تعویض بوده و برای تست هر نوع لولا ، می بایست فیکسچر مناسب آن بر روی دستگاه نصب گردد . در این دستگاه ، شرایط انجام تست مشابه درب خودرو می باشد .


    به منظور شبیه سازی شرایط واقعی درب خودرو از یک فریم درب مخصوص با ابعاد جنرال استفاده می گردد.

به منظور شبیه سازی شرایط واقعی درب ، در این دستگاه تست تمهیدات زیر پیش بینی گردیده است :
الف – به منظور شبیه سازی شرایط نصب لولا بر روی خودرو ، در این دستگاه از یک پایه ستونی شکل به عنوان ستون نصب لولا استفاده شده است .  
ب – به منظور شبیه سازی وزن درب ، از تعدادی وزنه های مخصوص که بر روی فریـم درب قابل نصـب می باشنـد ، استفاده می گردد . این وزنه ها بر روی فریم درب و بر روی نقاط از پیش تعیین شده ای نصب شده و با تغییر تعداد و وزن آنها می توان وزن درب مورد نظر را شبیه سازی نمود .
ج – به منظور شبیه سازی مرکز ثقل درب ، نقاطی از پیش تعیین شده بر روی فریم درب پیش بینی شده است که با تغییر موقعیت نصب وزنه ها بر روی فریم درب ، می توان مرکز ثقل درب را در فاصله مورد نظر از مرکز لولا تنظیم می باشد .
د – به منظور شبیه سازی موقعیت دستگیره درب ، نقاطی از پیش تعیین شده بر روی فریم درب پیش بینی گردیده است .
ه – فریم درب بواسطۀ یک جفت فیکسچر برای هر درب خودرو بصورت انحصاری طراحی و ساخته شده است و از طریق یک سیستم لولای کمکی و همچنین لولاهای تحت آزمایش بر روی پایه ستونی نصب می گردد . پس از نصب لولاهای تحت آزمایش و در طول مدت تست های مختلف ، لولاهای کمکی از روی دستگاه باز خواهد شد .
تذکر مهم : اندازه گیری و محاسبه وزن خالص درب و نقطه مرکز ثقل آن از طریق آزمایشات فیزیکی و قبل از نصب فریم درب بر روی دستگاه تست انجام می گیرد .

 

 

 

 

دیگر مشخصات دستگاه تست یونیورسال مدل PND 4697 – ZND 2018 UHTS به شرح زیر می باشد :
1 – زاویه دوران لولا از طریق یک انکودر دورانی انـدازه گیری و ثبت می گردد . دقت اندازه گیری این انکودر دورانی 360˚ +/-0.1˚  می باشد .
2 – موقعیت دستگیره درب تا مرکز دوران ( محـور لـولای درب ) از طـریق یک خـط کـش با دقت 1 mm انـدازه گیری می گردد .
3 – میزان نیروی وارد شده به دستگیره درب حین مراحل باز کردن و یا بستن درب توسط یک نیروسنج ( Load Cell ) با ظرفیت 25 Kgf و با دقت +/- 25 gr قابل اندازه گیری می باشد .
4 – میزان گشتاور لازم برای باز و بسته نمودن درب از طریق نیروی اندازه گیری شده توسط نیروسنج و طول بازوی گشتاور ، توسط سیستم کنترل کامپیوتری دستگاه محاسبه و اندازه گیری می شود .
5 – انجام عمل بـاز و بسته نمودن درب توسط یک موتور گریبگس مخصوص انجام می گیرد . سرعت دورانی خروجی این موتور گریبکس توسط یک اینورتر کنترل فرکانسی قابل تغییر و تنظیم خواهد بود . موتور گریبکس مذکور قابلیت تولید گشتاور لازم ( Max 100 N.m ) جهت باز و بست درب دارا می باشد . محور دوران خروجی این موتور گریبکس با محور دوران لولاهای درب یکسان بوده و نیروی لازم جهت باز و بست درب از طریق یک بازوی نصب شده به محور موتور گریبکس به دستگیره درب اعمال می گردد .
6 – برای انجام تست دوام ، نیروسنج دستگاه به منظور ممانعت از وارد شدن صدمه به آن می بایست از مسیر اعمال نیرو حذف گردد .
7 – برای انجام تست دوام ، دستگاه مجهز به شمارنده دیجیتال دارای پیش تنظیم و دارای حافظه ثابت می باشد که با خاموش شدن دستگاه ، تعداد سیکل انجام شده از بین نخواهد رفت .
8 – دستگاه به منظور اندازه گیری میزان لقی لولا ها در طول تست دوام ، مجهز به سنسور جابجایی مطلق با کورس 25 mm می باشد . دقت اندازه گیری این سنسور معادل +/-0.025 mm خواهد بود .
9 - این دستگاه مجهز به سیستم کنترل کامپیوتری به همراه نرم افزار کنترل و Data Acquisition مخصوص می باشد . کامپیوتر دستگاه از سری Pentium Core I3 ، دارای مونیتور 17" از نوع LCD ، 1TB HDD ، CD R/W ، Optical Mouse  ، Standard Keyboard می باشد .
10 - نرم افزار دستگاه که تحت برنامه قدرتمند LabView 7.1 طراحی و اجرا خواهد شد ، قابلیت پردازش اطلاعات و رسم منحنی تغییرات گشتاور بر حسب زاویه دروان و نمایش میزان لقی اندازه گیری شده را خواهد داشت . این اطلاعات بر روی دیسک سخت کامپیوتر قابل ذخیره سازی و بازیابی بوده و در صورت لزوم قابل چاپ نیز می باشند .

11 - انجام تست دوام توسط سیستم واسط میکروکنترلی و بصورت مستقل از کامپیوتر دستگاه انجام شده و به همین دلیل حین انجام تست دوام ، نیازی به روشن بودن کامپیوتر دستگاه نخواهد بود .

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده